16. juni 2024

Sankt Hans i Toreby Sejlklub søndag den 23. juni

Traditionen tro holder vi igen i år Sankt Hans med fælles grillaften. Grillen bliver tændt kl.18, og vi spiser vores medbragte grillmad.
Igen i år er Sankt Hans bålet fælles med Kajakklubben. Det tændes kl. 21.00 på vores nye bålsted mellem klubberne. Toreby Sejlklub er her vært med en lille forfriskning.
Ligeledes traditionen tro er der fælles "sangerdyst fra kyst til kyst" med Kajakklubben. 

Hent sangene her, så du kan øve dig:
Midsommervisen.
Alle sømænd er glade...
En hyldest til Toreby Sejlklub

15. juni 2024

Aftale om gratis gæsteplads for en enkelt nat

Hvis et medlem af Lergravens Sejl- og Fiskeriklub, Toreby Sejlklub, Bådklubben Guldborgsund eller Sejlforeningen Vikingen i særlige situationer, det være sig uventede forsinkelser i sejladsen eller ændringer i broåbningstiderne for Kong Frederik den 9’s bro, ikke har mulighed at passere broen nordfra eller sydfra, er der mulighed for en gratis gæsteplads en enkelt nat ved en af de ovenfor nævnte klubbers gæstepladser.
Aftalen er gældende fra 15.06.2024.
Bestyrelsen ved Lergravens Sejl- og Fiskeriklub, Toreby Sejlklub, Bådklubben Guldborgsund eller Sejlforeningen Vikingen kan til enhver tid anmode om genforhandling af aftalen. Såfremt bestyrelsen for en af klubberne vurderer, at denne aftalen bliver misbrugt, vil den blive opsagt.

Aftalen er underskrevet af formændene Karl Erik Nielsen, Lergraven, Henrik Lundvaldt, Toreby Sejlklub, Jan Eisner, Bådklubben Guldborgsund, og Ulla Klimt. Sejlforeningen Vikingen.

Type Text

Overnatning og bom betales med kort

Her ses automaten ved klubhuset. Foto: Henrik Lundvaldt..

Bommen med nøglebrik-åbning og automat.

Turbøjerne er parat i Bredningen

Knud og Anders - gast og skipper på "Erna".

Henrik og Jan (foto) lagde bøjerne ud.

Frederik IX's Bro - broarbejde

MT Højgaard oplyser:
Broarbejdet medfører begrænsninger i broåbningerne:
Broen har to faste åbningstider mandag til torsdag, kl. 09:10 og 17:40.
Åbning koordineres med broen som vanligt
I weekender (fredag til søndag) er der ingen arbejder i sejlrenden, hvorfor broens almindelige åbningstider er gældende
Kristi Himmelfartsdag samt 2. pinsedag er der ingen arbejder i sejlrenden, hvorfor broens almindelige åbningstider er gældende
Broarbejdet i sejlrenden forventes helt færdigt omkring uge 21. (20. - 26. maj).
Ovenstående er også meldt ind til Efterretninger for Søfarende.
Skulle I have spørgsmål, så skriv eller ring endelig.
Venlig hilsen,
ANDREAS CHRISTENSEN.
Projektleder

Vikingens kapsejladser 2024

Kære alle!
Mon ikke du allerede har sat kryds i kalenderen ud for tirsdag den 30. april og de næste 7 tirsdage!
Som tidligere er I meget velkomne til at deltage. For igen at forenkle tilmeldingerne skal du blot tilmelde dig tirsdagskapsejladsen første gang du deltager til Carl Erik samme dag senest kl. 17.00. Se yderligere informationer på hjemmesiden.
Hvis du ønsker at deltage i den efterfølgende spisning, skal du indbetale 60 kr. per person via MobilePay 65052, skriv dato og navn tekstfeltet senest søndagen før inden kl. 14.00.
Dette giver deadline for tilmelding til spisningen på tirsdag søndag den 28. april senest kl. 14.00.
Vi ser frem til at se mange sejl på sundet!
Mange hilsener på vegne af kapsejladsudvalge
Ulla.
Hent Aftensejladsbestemmelser - pdf i nyt vindue.