Toreby Sejlklubs historie

"50 år på egne ben" - 1966 - 2016
Tekst og lay out: Palle Tørnqvist.

Toreby Sejlklubs historie

Talrige fortællinger

Toreby Sejlklubs historie er mange fortællinger, lige så mange, som de, der har oplevet klubben i kortere eller længere tid, for nogles vedkommende gennem alle de 50 år. Denne fortælling om sejlklubbens historie er den, som dukker frem af skiftende bestyrelsers beretninger, sekretærernes mødereferater og arkiverede breve, tegninger, fotografier og andre papirer, som nogen heldigvis har fundet det værd at gemme på.
De fleste medlemmers hovedinteresse ligger nok ude på vandet, på togter langt væk eller på fiskeri i det nærmeste vand, hvor garnene er sat. Men det er på land, at forudsætningerne for fritidslivet til søs bliver skabt. Derfor foregår denne fortælling mest inde på det tørre, hvor folk har arbejdet med at bygge havnen, vinterpladserne og bygningerne og lagt elekricitet og vand ind, hvor der var brug for det. Planerne for det hele er sikkert for det meste udtænkt på landjorden og forhandlet til brugbare resultater her, med medlemmerne og med myndighederne.
Visoner og målsætninger blev ikke altid opfyldt. De rammer, som medlemmerne fik skabt, var det muliges kunst under den gældende forudsætning, at alle kunne være med. Resultaterne af det frivillige arbejde, i og uden for bestyrelserne, kan enhver konstatere, hvadenten man kommer som gæst i havnen, på en vinterplads eller pæleplads, eller er sejlet hjemad fra som-merens oplevelser til søs og nu sætter fortøjningerne, trygt og hjemmevant i Toreby Sejlklub.
Palle Tørnqvist, marts 2016.

50 år på egne ben

Hent som pdf

ndidate

50 år på egne ben

Her finder du os