Bliv medlem af Toreby Sejlklub

Toreby Sejlklub har tre forskellige medlemskaber


Aktivt medlem med pæleplads til båden.
Passivt medlemskab, uden plads til båd, samt 
gæstemedlem med vinterplads på land.

Hvis du har en båd, som du gerne vil have liggende i Toreby Sejlklub, bør du først forhøre dig, om vi har ledige pladser.
I foråret 2023 har vi ingen ledige pladser - men en venteliste, som du kan blive skrevet op på.
Hvis vi kan tilbyde dig en egnet plads til din båd, skal du udfylde en indmeldelsesblanket, som kan hentes HER. Blanketten kan udfyldes på skærmen og sendes, eller du kan scanne den ind i underskrevet stand og sende indscanningen til indmeld@toreby-sejlklub.dk .
Når medlemskabet er ordnet, er du indmeldt i en social og velfungerende sejlklub, i kraft af medlemmernes frivillige indsats, og du vil modtage vores blad og aktuelle meddelelser pr. e-post samt en nøgle (depositum), som virker til klubhuset og mastekranen, og du kan efter behov få udleveret en nøglebrik (depositum) til bommen ved slæbestedet.
Din båds navn og hjemsted skal kunne læses tydeligt, og du skal anskaffe Toreby Sejlklubs klubstander, der sættes på båden.
Vi er medlem af Frihavnsordningen. Frihavnsmærket kan anskaffes i klubben.
Alle bådstativer og master, der står på land i sejlklubben, skal være mærket med dit navn og et telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med dig, hvis det bliver nødvendigt at flytte stativ eller mast.
Aktive medlemmer har det, vi kalder "arbejdspligt". Det vil sige, at du som medlem er forpligtet til at indgå i et arbejdshold, så vidt muligt efter eget ønske. Hvis du af forskellige grunde ikke kan yde op til 20 timers indsats om året, kan du "købe dig fri" for arbejdspligten.
Vær dog opmærksom på, at såfremt alle medlemmer ønskede at købe sig fri af fællesskabets virke for Toreby Sejlklub, ville vi ikke kunne købe os til den nødvendige arbejdskraft "ude i byen" for de penge, vi fik ind.
Samme indmeldelses-procedure gælder for gæstemedlemmer og passive medlemmer. Bemærk, at passive medlemmer og gæstemedlemmer ikke har stemmeret ved klubbens generalforsamlinger og heller ikke arbejdspligt, men er velkomne til alle klubbens arrangementer.
Her på hjemmesiden kan du orientere dig om Toreby Sejlklubs vedtægter, ordensregler, takster, klubbens bestyrelse og vores forskellige udvalg mm.

Herunder: Billedserie fra søsætningerne 2019.

Her finder du os