Guldborg Sund

Med to klapbroer


Guldborg Sund, over 35 km langt, uregelmæssigt farvand mellem Lolland og Falster. Mod Smålandshavet i nord åbner Guldborg Sund sig tragtformet til over 5 km bredde, men syd for Guldborg indsnævres det til et smalt, flodlignende slynget løb med en delvis uddybet sejlrende omgivet af et bredt, til dels inddiget fladvand. Dette næsten 20 km lange stræk ender 5 km syd for Nykøbing Falster i en ø-fyldt barre ud mod Bredningen, der på ny indsnævres til et par km bredde, før Guldborg Sund udmunder i farvandet nord for Rødsand.

Mens skibe indtil 6,2 m dybgang kan besejle Nykøbing nordfra, kan den afmærkede sejlrende sydfra kun besejles af skibe med dybgang under 2,1 m. Guldborg Sunds snævre stræk er nedskåret i den underliggende kalksten indtil 20 m dybde og er delvis opfyldt af marint slam.

Med to havne i Guldborg og tre i Nykøbing F. er Guldborg Sund særdeles velegnet til både endags- og weekend-ture for nybegyndere såvel som garvede fritidssejlere. Yderligere er der ikke langt at sejle fra Gedsergård Bro, syd for Bredningen, til Gedser, eller fra Flinthorne Rev, endnu sydligere, vestover til Nysted. For nogle rummer sundet oplevelser nok til et helt sejlerliv.
Sundet er også flittigt brugt af gæstesejlere, svenske, tyske og hollandske, som nyder turen mellem de lave kyster, husene, skovene og markerne. Guldborg Sund er nemlig sight seeing udover den sejlads, som består i at manøvrere mellem mærkerne.
Kendere krydser rask væk over en ”bredere kam”, med et blik på ekkolodddet. De fleste er dog snarere flodskippere.
Strømmen i de smalleste løb kan minde om en flod, og når sagtens op på en til halvanden knob.
Sejlere skal hejse broflaget (ternet signalflag), hvis man ønsker en af klapbroerne åbnet, og afvente røde, blinkende lys fra broen. Når lysene skifter til faste lys, er broklappen oppe, og du kan sejle frem. To lys for sejlere fra nord, og tre lys for sejlere fra syd.