Havnen

Besejling

Toreby Sejlklubs havn


Pladserne i havnen og på land administreres af næstformand Hans Lund. Tlf. 24 21 11 46.

Frederik IX Bro åbningstider - oplyses i sejlersæsonen.

Vi er medlem af frihavnsordningen.

Dybderne i havnen er 2,1 meter de fleste steder. 
Som gæst bør du sejle ind med forsigtighed på de inderste pladser, hvor dybden kan variere.

(Uddrag af Ordensreglement for Toreby Sejlklub af 21. marts 2005)
Regler for sejlads. 
For sejlads inden for lystbådehavnens område gælder den til enhver tid af Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande".

Danmark. Smålandsfarvandet. Guldborgsund. Kong Frederik IX’s Bro. Anlægsarbejde. Arbejdsområde oprettes. Referencer Detaljer
NM-874-23 - (ajourført gentagelse).
I perioden 1. oktober 2023 - 1. oktober 2025, udføres der anlægsarbejde i et område afgrænset af en linje gennem position 1) -13)
1) 54° 45,352'N - 011° 51,458'E
2) 54° 45,443'N - 011° 51,806'E
3) 54° 45,419'N - 011° 51,827'E
4) 54° 45,483'N - 011° 52,065'E
5) 54° 45,523'N - 011° 52,184'E
6) 54° 45,555'N - 011° 52,113'E
7) 54° 45,546'N - 011° 52,081'E
8) 54° 45,560'N - 011° 52,064'E
9) 54° 45,494'N - 011° 51,833'E
10) 54° 45,479'N - 011° 51,844'E
11) 54° 45,472'N - 011° 51,826'E
12) 54° 45,377'N - 011° 51,459'E
13) 54° 45,368'N - 011° 51,443'E
Arbejdet udføres fra fartøjerne »HELLE SAJ« (OWHZ), »DBB ASTERIX« (OFYB 2) og »DBB FUTTE«, som alle kan kontaktes på VHF kanal 16. Søkort Publikation
*
NM-910-23 (T)
Skibsfarten anmodes om at vise hensyn ved passage.
163, 197, 160, 104. www.danskehavnelods.dk.
(SFS 21. september 2023. Publiceret 21. september 2023)

Dronefoto: Thomas Blomberg.

Her finder du os