Toreby Sejlklub, Dæmningen 2, 4800 Nykøbing F.

TOREBY SEJLKLUB


Ordinær Generalforsamling

Toreby Sejlklub afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 27. februar 2018 kl. 19.00 i klubhuset.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning for 2017
4. Forelæggelse af regnskab for 2017 til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent, pladsleje og andre afgifter
6. Behandling af indkomne forslag
Vedtægtsændringer, vedhæftet - åbner i nyt faneblad/vindue
7. Valg på lige år
a. Formand Jan Krastrup – modtager genvalg
b. Tre bestyrelsesmedlemmer
Hans Lund – modtager genvalg
Karsten Reitz-Hansen – modtager genvalg
Tonny Cranøe – modtager genvalg
c. Suppleant (vakant)
8. Valg af to revisorer Bo Pedersen – modtager genvalg
Finn Jørgensen – modtager genvalg
9. Eventuelt
Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, der har været medlem af foreningen i de seneste tre måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingent-restance. Bemærk, at betalingsfristen er ændret fra 1. januar til 1.april. Dagsorden og regnskab kan ses i klubhuset.


Mad for mænd 18. januar kl. 17.00

En efterhånden gammel tradition i Toreby Sejlklub fortsætter i 2018 med nye "løgnehistorier", god mad og hyggeligt samvær. H. C. Sørensen og Vagn Mortensen bestemmer, hvad der skal på bordet - til en rimelig pris, mens alle deltager i madlavning og opvask.

Arkivfoto: Hans Lund.