Toreby Sejlklub, Dæmningen 2, 4800 Nykøbing F.

Toreby Sejlklub

Gæster

Det finder du som gæst i Toreby Sejlklub - i båd, autocamper - eller til fods. Læs mere.

Klubblad

Toreby Sejlklubs blad, "Dæmningen", udkommer tre gange om året. Læs bladet på nettet.

Jubilæum

"50 år på egne ben". Læs klubbens historie som pdf. Jubilæmsbogen kan også købes for 100 kr.


Kommende Aktiviteter


Fem år i Middelhavet

Conny og Freddy Pallesen indledte den lange rejse med ”Claresof” mandag den 12. juli 2010. Via Nysted sejlede Freddy og Conny ned mellem vindmøllerne på Rødsand til Schlutup mellem Travemünde og Lübeck.
Mange husker sikkert dagbøgerne fra ”Claresof” med beretninger fra sejlturen til Middelhavet ad Europas kanaler. Siden sejlede Connie og Freddy rundt i det græske øhav om sommeren, mens ”Claresof” blev oplagt i vintrene, hvor skipperparret enten var hjemme i Danmark eller på rejse. Den 27. marts fra klokken 19 fortæller Freddy Pallesen om de fem år i ”den græske kravlegård”, som Festudvalget benævner farvandet dernede.

Lyon, efterår 2010.

Vinterplads ved Middelhavet.